Administrasjon Østfold Rør AS

Daglig leder
Charlotte Løken
Telefon: 69 10 45 50
Mobil:    480 55 933
Mail: charlotte@ostfoldror.no

Prosjektleder
Geir Stensholt
Telefon: 69 10 45 50
Mobil:   915 32 111
Mail: geir@ostfoldror.no

Prosjektleder
Jo Erik Bråthen
Telefon : 69 10 45 50
Mobil:     917 04 663
Mail: joerik@ostfoldror.no

Prosjektleder
Bjørn Hestnes
Telefon : 69 10 45 50
Mobil:     941 56 317
Mail: bjorn@ostfoldror.no

 

Kontor

Ragnhild Sørå
Telefon: 69 10 45 50
mail: firmapost@ostfoldror.no

Elisabeth Johansen
Telefon: 69 10 45 50
mail: firmapost@ostfoldror.no